<
toekenningen

Terug naar eigenwaarde

Garage2020

€ 25.000

Garage2020 en architecten Askan Hashemkhani en Patrick Roegiers ontwikkelden een duurzaam woonconcept dat de dak- en thuisloze jongeren ondersteunt in de overgangsperiode van jeugdhulp naar zelfstandigheid. In de eerste fase verrichtte het team een onderzoek naar de belevingswereld van de doelgroep. Hieruit bleek dat de jongeren naast afstand tot hun situatie ook het gevoel van rust en eigenwaarde binnen hun eigen woon- en leefruimte missen. Daarom wil het team een overgangsritueel ontwerpen dat de jongeren die uitstromen uit de jeugdhulp ondersteunt in de overgang naar een nieuwe levensfase. Hiervoor ontwikkelt het team samen met jeugdhulporganisaties CARDEA en ENVER de 'Even Weg App'. Deze app biedt activiteiten die de jongeren helpen een paar dagen afstand te nemen tot hun situatie. Daarnaast onderzoekt het team samen met gemeente Leiden de ruimtelijke mogelijkheden om de rust en eigenwaarde van de jongeren te vergroten binnen de directe woon- en leefruimte.

Geselecteerd naar aanleiding van de Open Oproep Nieuwe woonconcepten dak- en thuisloze jongeren. In de eerste fase van deze open oproep werd 'Terug naar eigenwaarde' ook ondersteund met € 25.000.

website