<
toekenningen

Terug naar eigenwaarde

Garage2020

€ 25.000

Dak- en thuisloze jongeren worden door de maatschappij neergezet als probleemjongeren. Een hardnekkig stigma dat zijn weg vindt van hulpverleners, beleidsmakers en buurtbewoners naar de jongeren zelf. Vanaf het moment dat de jongeren in de lange adem van jeugdzorg belanden tot aan het moment dat de buurt in protest komt vanwege hun leefomgeving, blijven eigenwaarde en zelfvertrouwen van de jongeren dalen. In 'Terug naar de eigenwaarde' willen Garage2020 en architecten Askan Hashemkhani en Patrick Roegiers komen tot een duurzaam woonconcept dat aansluit bij de behoefte van de jongeren en kan rekenen op draagvlak vanuit de buurt. De centrale onderzoeksvraag daarbij is: Hoe ontwikkel je lokaal een ruimtelijke strategie die jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling, die uitgaat van hun behoeftes op het gebied van autonomie en ondersteuning en die schaalbaar is naar andere locaties? Door verschillende behoeften op een goede manier samen te voegen, kan een ruimtelijk concept worden ontwikkeld waarin op basis van wederkerigheid en gelijkheid niet alleen draagvlak, maar ook verbinding met en waarde voor de buurt ontstaat. In een multidisciplinair team van onderzoekers, ontwerpers, architecten en experts zoals hulporganisaties Enver en Cardea en Marleen van der Kolk van Stichting Zwerfjongeren wordt gezocht naar ruimtelijke oplossingen die uitgaan van het huidige aanbod.

Geselecteerd naar aanleiding van de Open Oproep Nieuwe woonconcepten dak- en thuisloze jongeren.

website