<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

TETEM

€ 65.000

TETEM vertelt het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is. Daarbij legt het platform verbindingen tussen maatschappij, kunst, vormgeving en digitale cultuur. Binnen twee programmalijnen 'Driving technology' en 'Walk-in Worlds', programmeert TETEM verschillende activiteiten zoals tentoonstellingen, talkshows, performances, lezingen, films, werkateliers en workshops. Daarnaast organiseert het initiatief het Maker Festival Twente en de Twentse Maakplaatsen. TETEM wil een actieve bijdrage leveren aan het sociaal culturele ecosysteem. Het platform werkt samen met partners uit verschillende domeinen. Cultuur-, kennis- en onderwijsinstellingen waarmee TETEM werkt zijn onder andere het Designlab Universiteit Twente, Avans Hogeschool, Studium generale Saxion, Aki ArtEZ, ROC van Twente, Planetart en het platform iii. Projectpartners uit het sociale en economische domein zijn onder meer Woningcorporatie De Woonplaats, Kennisplatform Integratie en Burgerschap, MVI-E Brigade, M-pact en Stichting Beien.

website

www.tetem.nl