<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

TETEM

€ 70.000

Het programma van kunstruimte TETEM richt zich op mediakunst en digitale cultuur en onderzoekt de invloed van technologie op onze samenleving. Binnen twee programmalijnen 'Driving technology' en 'Walk-in Worlds', programmeert TETEM verschillende activiteiten zoals tentoonstellingen, talkshows, performances, lezingen, films en workshops. Voor het tentoonstellingsprogramma werkt TETEM in 2020 onder meer samen met Hackers &Designers en ontwerpers als The Rodina, Anne de Boer, Ralf Baecker en Gabey Tjon a Tham. Tevens organiseert het initiatief het Maker Festival Twente en de Twentse Maakplaatsen. Daarnaast ontwikkelt de organisatie een educatieprogramma voor basisonderwijs, VO en MBO. Met ingang van voorjaar 2020 krijgt Tetem naast de twee permanente tentoonstellingsruimten een extra tentoonstellingsruimte die alleen in het weekend geopend is. Deze ruimte heet WEEK-END en biedt met name ruimte aan jonge talenten uit de regio. Binnen het activiteitenprogramma werkt TETEM samen met diverse partners in de regio en daarbuiten, waaronder Universiteit Twente en ROC van Twente, Planetart, bibliotheken en cultuurhuizen in alle 14 Twentse gemeenten.

website

tetem.nl