<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Texel: voorbeeldig, prachtig, productief

Cittaideale

€ 5.000

Texel is een zelfstandige gemeente van ca 13.000 inwoners en wordt vaak gezien als 'Nederland in het klein'. Veel van de problematieken waar Nederland mee te kampen heeft, zijn in een hanteerbare omvang op Texel aanwezig. Juist vanwege de vele verschillende krachten en belangen die zich in de vorm van ruimteclaims manifesteren op het eiland wordt een ontwerpende benadering omarmd. De centrale vraag hierbij is hoe de balans bereikt kan worden tussen van origine tegengestelde ruimtelijke belangen. In het bijzonder is de vorm van agrarische activiteiten punt van discussie, omdat de impact van marktgedreven schaalvergroting in de landbouw op gespannen voet staat met het streven naar biodiversiteitsherstel, landschappelijke kwaliteit en fijn wonen, werken en recreëren. Het verrichten van ontwerpend onderzoek naar de manifestatie van productief Texel door te verkennen welke landbouwkundige bedrijfsvoering passend, wenselijk en zinvol is. In een iteratief proces worden ontwerpverkenningen geanalyseerd die vervolgens analytisch de aanleiding vormen voor volgende ontwerpverkenning.

Dit voorstel is ondersteund vanuit de opstartsubsidie van de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website

cittaideale.eu