<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

TextielWerkplaats Amsterdam

Stichting Veranders

€ 7.500

Stichting Veranders (Loes Leatemia en Atusa Lalizadeh) onderzoekt de mogelijkheden voor samenwerkingen tussen textielprofessionals met en zonder vluchtelingenachtergrond. De stichting signaleert dat de komst van professionals uit vluchtlanden met hun kennis van traditionele technieken en materialen de Nederlandse textielindustrie kan inspireren. De stichting ontwikkelt een productiehuis en hoopt vluchtelingen een plek te bieden waar zij hun kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen, waarmee zij ook een plek voor zichzelf kunnen creëren in de Nederlandse maatschappij. De TextielWerkplaats wordt gevestigd aan de Zeeburgerdijk in de Indische Buurt in Amsterdam, een levendige buurt waar veel bewoners met een diverse achtergrond wonen en die ook veel bezoekers uit de hele wereld trekt. De werkplaats is onderdeel van Het Blauwe Huis, ter beschikking gesteld door woningcorporatie De Alliantie, waarin meerdere initiatieven voor en door vluchtelingen zijn gehuisvest. Stichting Veranders vraagt aan voor het doen van onderzoek naar onder andere de aanwezige kennis van vaklieden uit vluchtlanden. Ze verkennen het netwerk van mensen die binnen het kader van het project passen, organiseren een expertmeeting met professionals uit de textielindustrie met en zonder vluchtelingenachtergrond en zetten een pilot-workshop op.

website

veranders.nl