<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Evenement

The Architecture of Labour

Vereniging Deltametropool

€ 28.600

De toekomst van arbeid en de ruimtelijke impact daarvan staan nog niet heel hoog op de ruimtelijke agenda, maar zijn wel direct gelinkt aan andere transformaties binnen het ruimtelijke domein, zoals stedelijke verdichting, mobiliteit, klimaat en energie. Volgens Vereniging Deltametropool wordt de toekomst van arbeid onder andere bepaald door de groei van onze kenniseconomie en de opkomst van automatisering-technologieën, die beiden zowel ruimtelijke als sociaaleconomische gevolgen hebben. Vereniging Deltametropool organiseert een serie van zeven interdisciplinaire expertsessies waarin deze aspecten aan de kaak worden gesteld. Het doel van de sessies is een interdisciplinair netwerk van experts, professionals en beleidsmakers op te bouwen voor het verzamelen, uitwisselen en verdiepen van kennis op dit gebeid. De uitkomsten van deze sessies worden gedocumenteerd in een gedrukt cahier. Verder bestaat het project uit een publiek programma met debatten die in samenwerking met Studio Wolfpack in HNI worden georganiseerd.

website

deltametropool.nl