<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

The Architecture of Trust Podcast – '5G moon landing'

Vincent Thornhill Design

€ 7.500

Met 'The Architecture of Trust' onderzoeken Guillemette Legrand en Vincent Thornhill hoe het huidige klimaat van institutionele onzekerheid samengaat met ontwikkeling van nieuwe technologische infrastructuren. Na de expositie 'Digital Dilemma' is het volgende project 'The Architecture of Trust Podcast', een reeks audioverhalen waarin complottheorieën rondom opkomende digitale technologieën worden verkend. Legrand en Thornhill onderzoeken hoe het medium audio ingezet kan worden voor een vorm van storytelling die zowel de onderzoeksmethode ondersteunt als ruimte biedt aan verschillende perspectieven die bewegen tussen feit en fictie. Het doel van de podcast is deze theorieën te deconstrueren en een genuanceerd beeld te geven van hoe ze een breder wantrouwen in de samenleving blootleggen. De startsubsidie zal worden ingezet voor het maken van de pilot podcast '5G moon landing' waarin verschillende complottheorieën met betrekking tot de totstandkoming van het 5G mobiele netwerk centraal staan. Het project wordt ondersteund door een reeks diverse partners, van wetenschappers en zelfverklaarde complottheoretici tot sound designers, podcastdeskundigen en makers van nieuwe technologieën.