<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Publicatie

The Auto-Ethnographic Turn in Design

Valiz

€ 24.443

Ontwerpcriticus Louise Schouwenberg en onderzoeker Michael Kaethler, beiden gelieerd aan diverse ontwerpopleidingen en -instellingen, laten zich kritisch uit over design als probleemoplossend medium en vinden dat design niet als toverstaf moet dienen. Zij stellen dat ontwerpers verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat zij doen, wat inhoudt dat zij zich grondig moeten kunnen verhouden tot die wereld en de eigen wereld moeten kennen om deze te kunnen relateren aan grootschaliger kwesties. Schouwenberg en Kaethler werken als samenstellers aan een publicatie over de 'auto-ethnographic approach' in design, die een persoonlijkere en daarmee meer oorspronkelijke verbinding met de wereld behelst en die inhoudt dat de ontwerper werkt vanuit de eigen en persoonlijke kennis. De publicatie dient een theoretische en praktische basis te bieden aan dit begrip door aan de hand van projecten en praktijen te bekijken wat dit begrip kan inhouden. Hierover wordt in dialoog gegaan met belangrijke makers/ontwerpers en andere ontwerpprofessionals en wordt er vooruit gekeken naar wat de impact hiervan kan zijn voor stakeholders en het grotere publiek. Ongeveer veertig ontwerpers en auteurs worden gevraagd een bijdrage te leveren aan de publicatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tekst of aan de hand van een interview. De vormgeving ligt in handen van Irene Stracuzzi. Uitgever Valiz beoogt een oplage van tweeduizend stuks.

website

www.valiz.nl