<
toekenningen

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken → Onderzoek

The Beauty of Proximity: Sensing the Wadden

Karma Projects

€ 7.000

Karma Projects werkt samen met ARTPORT (Duitsland) en iii (Den Haag Nederland) aan het project 'The Beauty of Proximity: Sensing the Wadden' waarin kinderen reflecteren op de effecten van klimaatverandering op hun eigen leefomgeving. Hierbij wordt samen met kunstenaars, makers en wetenschappers gekeken naar de effecten op de natuurlijke, gebouwde en culturele omgeving. Het project is gericht op kinderen uit de regio rond de Waddenzee, zowel in Nederland als Duitsland. In de eerste fase van het project wordt voorbereidend onderzoek gedaan en worden lokale en regionale partners betrokken. Dit zijn scholen, lokale verenigingen, kunstenaarsinitiatieven en lokale onderzoekscentra die zich op de Waddenzee richten. In een aantal onlinesessies kunnen de betrokken partners kennis uitwisselen over de te ontwikkelen workshops. In de tweede fase vinden workshops plaats en worden de resultaten gedeeld in een mogelijke presentatie in het World Heritage Visitors Centre Wilhemshaven.