<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Onderzoek

The Body Imitates the Landscape

Adi Hollander

€ 18.000

Adi Hollander vraagt een ondersteuning aan voor de doorontwikkeling, productie en presentatie van haar werk 'The Body Imitates the Landscape'. Dit project is een interactieve, tactiele geluidskunstinstallatie waar zij intussen drie jaar onderzoek naar heeft gedaan. Geluid en muziek worden op een fysieke manier voelbaar gemaakt waarbij het lichaam functioneert als zender die diverse luisterervaringen ontvangt. Door op een bepaalde manier te zitten of liggen op een van de zeventien ontworpen modules ontstaat een tactiele interactie tussen lichaam en geluid. Het werk is geïnspireerd op het Japanse boek 'School of the body' en de werkervaring met dove kinderen. Het eindresultaat behelst zowel een geluidsinstallatie als een live performance met muzikanten. Voor dit project werkt Hollander samen met onder meer componist Claudio F. Baroni, het MAZE Ensemble, STEIM en De Appel.

website

www.pswar.org