<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

The child and the devil

All Things Moving

€ 7.500

Het project 'The Child And The Devil' draait om de ontmoeting tussen een kind en de duivel, waarbij het kind voor naïviteit en onschuld staat en de duivel de alwetende en alomtegenwoordige kennis personifieert. In het verhaal zullen folkloristische motieven te herkennen zijn zoals het bos, het kind, dieren met menselijke eigenschappen, magische transformaties, bedrog en bovennatuurlijke helpers en tegenstanders. Het kind en de duivel voeren een poëtisch gesprek over taal en de eigenaardigheid van menselijke interactie. Animator Cristina Garcia Martin wil met haar project mensen stimuleren om open met elkaar in gesprek te gaan over afkomst, verschillende culturen en manieren van communiceren. Na de totstandkoming van het basisscript en een eerste vertaling wil Garcia Martin werken aan de ontwikkeling en uitwerking van het script, een full storyboard, de concept art voor 2D en 3D en de personages en animatietests. Ze zal meerdere feedbackmomenten met experts inlassen om tot een sterke basis voor de productiefase te komen. De animator wil het project uitwerken tot een graphic novel, een 2D-animatie en een VR-ervaring. Deze componenten zullen volgens haar als afzonderlijke stukken kunnen worden bekeken.

website

allthingsmoving.com