<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

The City as a System: Future Urban Regions

Valiz

€ 24.931

De publicatie 'The City as a System: Future Urban Regions' gaat over een metabolistische ontwerpbenadering van de stad, waarin het systeemdenken als uitgangspunt wordt genomen voor stedenbouwkundig ontwerp. Het is opgebouwd op basis van onderzoek van de zes Academies van Bouwkunst, waarbij er inspirerende ontdekkingen en oplossingen worden getoond, naast handzame en praktische werkwijzen die leiden tot gezonde verstedelijking. Deze publicatie bevat meerdere hoofdstukken die worden afgewisseld met vier interviews. De auteurs zijn Taneha K. Bacchin, David Dooghe, Catja Edens, Eric Frijters, Daniel Ibañez, David Gianotten, Matthijs Ponte, Lola Sheppard, Thijs van Spaandonk, Christopher de Vries, Mason White en Jet van Zwieten. Zij hebben zich verzameld in het collectief Future Urban Regions. FUR is het lectoraat dat is ingesteld door de zes Nederlandse Academies van Bouwkunst (Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Arnhem, Tilburg, Maastricht). In de publicatie introduceren de auteurs hun metabolische kijk en aanpak en laten ze zien dat deze aanpak leidt tot een betere manier van omgaan met acute transitievraagstukken op het gebied van gezonde verstedelijking. Het doel is om de lezer kennis te laten maken met de metabolische systeembenadering die oplossingen kan bieden voor de toekomstige en huidige problemen van die stad door het als systeem te bezien. Ook is de publicatie een appel aan ontwerpers om de eigen ontwerppraktijk onder de loep te nemen en om nieuwe partnerschappen aan te gaan. FUR werkt samen met de vormgevers van Catalogtree en uitgevers Pia Pol en Simon Franke.

website

www.valiz.nl