<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Publicatie

The Elusive Modernist: Gabriel Guevrekian

Hamed Khosravi

€ 19.333

Hamed Khosravi heeft de nalatenschap van de architect en kunstenaar Gabriel Guevrekian onderzocht. De uit Iran afkomstige Guevrekian was als een van de oprichters betrokken bij de CIAM, een internationaal platform dat in de eerste helft van de 20e eeuw een grote stempel heeft gedrukt op het architectuurdebat. Hij werkte aan projecten over de hele wereld, vaak samen met andere architecten en kunstenaars. Zijn projecten waren divers en bestonden onder andere uit meubelontwerpen, publicaties, industriële objecten en villa's, daarnaast was hij zeer actief in het onderwijs. Khosravi stelt dat de nalatenschap van Guevrekian nieuwe inzichten biedt in de kennis over moderne architectuur en representatief is voor de manier waarop huidige generaties hun vak uitoefenen. Hij heeft daarvoor archiefmateriaal verzameld en geanalyseerd, projecten bezocht en interviews afgelegd met relevante nabestaanden en experts. Op basis daarvan heeft Khosravi enkele essays geschreven, waarin het leven, werk, denken en doceren van Guevrekian samenkomen. Het project heeft geresulteerd in een manuscript voor een publicatie die de invloed en relevantie van Guevrekians nalatenschap in de geest van de CIAM voor het vakgebied duidt. Met het oog op een goede internationale verspreiding is Hatje Cantz als uitgever bij de publicatie betrokken, voor de Nederlandse distributie wordt met Idea Books samengewerkt. Om de resultaten van het onderzoek met een breed publiek te delen en extra media aandacht rondom het boek te genereren werkt Khosravi op dit moment ook nog aan een tentoonstelling en een reeks debatten, waarover hij in gesprek is met HNI (Rotterdam), Tent (Rotterdam), Stroom (Den Haag) en de Appel (Amsterdam).

website

www.hamedkhosravi.com