<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → AV productie

The Empathy Jump

PolakVanBekkum

€ 7.500

Met het project 'The Empathy Jump' onderzoekt kunstenaarsduo PolakVanBekkum wat individuele mobiliteit in het landschap teweegbrengt. Het project heeft een beeldend en een theoretisch deel. Het beeldend onderdeel wordt gevormd door een documentaire data-film waarin de performativiteit in een stad wordt getoond. Een door PolakVanBekkum ontwikkelde beeldtaal laat aan de hand van virtuele objecten zien hoe actieve deelnemers de mobiliteit in de omgeving beleven. Het theoretisch deel bestaat uit het opnieuw lezen en beschrijven van eigen en andermans werken die het onderwerp performativiteit aanraakt. Dit onderzoek helpt het maken van artistieke keuzes voor het beeldend aspect van het project en resulteert uiteindelijk in een theoretische tekst. PolakVanBekkum werkt in het kader van dit project samen met CBK Zuid-Oost, het Amsterdam Museum en GeoFort. Voor het theoretisch onderdeel zijn T/A/S, LAPS, Het Nieuwe Instituut en Het Instituut samenwerkingspartners.