<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Startsubsidie

The Enemy of the Enemy

Agata Jaworska

€ 7.500

Curator Agata Jaworska vraagt namens Institute of Relevant Studies en SulSolSal een startsubsidie aan voor de doorontwikkeling van het tentoonstellingsconcept voor 'The Enemy of the Enemy'. De aanvragers beogen een hybride vorm van documentaire en tentoonstelling te ontwikkelen die het verhaal verteld van 'the haves vs the have-nots' in de context van de toenemende globalisering, terroristische dreiging en de invloed van online media op de maatschappij. Een ontwikkeling waarin politieke opinie meer en meer online gevormd wordt. 'The Enemy of the Enemy' kijkt naar de framing van zogenaamde 'vijanden van het volk' in de vorm van de media, de elite of de buitenlanders door anti-establishment partijen. In de startfase wordt onder meer gewerkt aan nieuwe montage tools, een ruimtelijk ontwerp en een trailer.