<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Startsubsidie

The Exploration of a Multiform Space

Valley of the Possible

€ 7.250

Universidad Catolicá de Temuco, Faculteit voor Architectuur, Art & Design (FAAD (CL), Cookies (NL) en Valley of the Possible (CL/NL) starten een gezamenlijk vooronderzoek voor het ontwerp van een gemeenschappelijke plek voor artistieke ontwikkeling. Vanuit hier zullen ze een afgelegen vallei in de zuidelijke regio La Araucanía in Chili opnieuw evalueren en doen herleven. Het is een locatie specifieke ruimte die, naar eigen zeggen, de kwaliteiten van Chili, zijn (inheemse) tradities en geschiedenis eer aandoet. Het is een inclusieve plek voor zowel de gemeenschap, studenten en Nederlandse en ook internationale ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers en creatieven. De uitkomsten van de centrale onderzoeksvraag vormen de basis van het ontwerpproject. De laatste fase van dit onderzoek bestaat uit het organiseren van publieke programma's in Chili gedragen door de universiteit om de uitkomsten te verspreiden. Beoogde plekken voor kennisdeling in Nederland zijn Het Nieuwe Instituut in Rotterdam en de Design Academy in Eindhoven. Het uiteindelijke doel van het project is de realisatie van deze ruimte, die gedeeltelijk zal worden gebouwd door de studenten van de FAAD, gemeenschapsleden en deelnemers aan Valley of the Possible.

website

valleyofthepossible.com