<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

The Filigree Embassy

Eva van Kempen

€ 7.500

De laatste, Nederlandse filigraan-meester Cor Kuijf gaat binnenkort met pensioen, waarmee de techniek en bijbehorende vaardigheden verloren dreigen te gaan. Sieraadontwerper Eva van Kempen, die zichzelf ook wel 'The Filigree Ambassador' noemt, ontwikkelt een online, open source platform om kennis rondom filigraan te verzamelen en te delen. Met dit platform kan het ambacht bewaard blijven en geïnnoveerd worden voor toekomstige generaties sieraadontwerpers en goudsmeden. In samenwerking met uiteenlopende partijen, zoals conservatoren, historici en andere experts beoogt ze het platform draagvlak te geven. Filigraan wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het Nederlandse immateriële erfgoed, omdat de techniek veel gebruikt werd in traditionele, Nederlandse klederdrachten. Met de subsidie ontwikkelt ze de opzet van de website.

website

www.evavankempen.com