<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

The Future of Ceramic Knowledge Transfer in Europe

Marianne Peijnenburg

€ 7.500

Keramiek-expert Marianne Peijnenburg stelt dat de expertise die nodig is voor de ontwikkeling en vervaardiging van innovatieve keramiek snel kan verdwijnen. Er worden weinig jongeren opgeleid op een hoog technisch niveau en veel mensen met specialistische kennis zijn op een leeftijd dat ze zich terugtrekken uit het werkveld. De initiatieven om hun expertise door te geven aan een nieuwe generatie zijn over het algemeen beperkt. Dit vraagstuk van kennisoverdracht betreft heel Europa en als Europa haar positie als het creatieve continent wil versterken, zal het moeten zorgen dat het kennisniveau daarmee in overeenstemming is. Marianne Peijnenburg zet de startsubsidie in voor een vooronderzoek naar een groter stimuleringsproject voor specialistische keramische kennis en kennisoverdracht in de creatieve industrie. Ze werkt met de startsubsidie aan de theoretische onderbouwing en afbakening van het stimuleringsproject, zoekt partners en zet een structuur op. De Rijksacademie heeft zich als eerste partner aan het project verbonden. Verder wordt samenwerking gezocht met partners die op verschillende gebieden actief zijn in de creatieve industrie, zoals design- en kunstonderwijs of technisch onderwijs, technische innovatie en productie, een crafts council of brancheorganisatie. Centraal staat de haalbaarheid van het stimuleringsproject, afgezet tegen een aantal concrete doelstellingen.

website

www.mariannepeijnenburg.nl