<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

The Geological Now - Permafrost

Irene Stracuzzi

€ 4.268

'The Geological Now' is een lopend onderzoek waarmee Irene Stracuzzi wetenschappelijke communicatie over de klimaatcrisis toegankelijk wil maken voor het grote publiek, dat nu slechts over oppervlakkige kennis beschikt van het onderwerp. Ze maakt hiervoor gebruik van mapping, onderzoeksmethodologieën, datavisualisaties en installaties. Voor het project maakte Stracuzzi in samenwerking met Alice Wong al 'A Model of a Volcano'. Deze installatie, die werd gepresenteerd op FIBER Festival 2020, belicht de relatie tussen vulkaanuitbarstingen en het klimaat. Een tweede deelproject, dat wordt ondersteund met deze subsidie, zal gaan over het complexe fenomeen van het ontdooien van permafrost in het noordpoolgebied. Onder wetenschappelijke begeleiding van hydrogeoloog Niek Speetjens (UvA) verkent het project de huidige stand van het permafrostonderzoek, de relatie met de fossiele brandstoffenindustrie en de gevolgen voor het milieu. De toenemende ontdooiing van de permafrost zal wereldwijde gevolgen hebben vanwege het vrijkomen van koolstof dat nu is opgeslagen in het ijs. Dit betekent een toename van de hoeveelheid broeikasgassen, wat vooral zorgwekkend is omdat de meeste klimaatmodellen hiermee geen rekening houden. Stracuzzi zal verschillende werken maken over dit complexe fenomeen. Deze worden in 2021 gepresenteerd in Huis voor Hedendaagse Kunst Z33 in Hasselt. Het project wordt ontworpen in samenwerking met 3D-ontwerper Damon van Drimmelen en onder begeleiding van verschillende ontwerpdocenten.

website

irenestracuzzi.com