<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

The Grey Space in the Middle, Den Haag

€ 46.000

The Grey Space in the Middle (Den Haag) is een nieuwe ontmoetings- en presentatieruimte op het snijvlak van vormgeving, kunst, technologie en filosofie. The Grey Space in the Middle werpt zich op als platform voor fundamentele creativiteit. De opzet van het kernprogramma is eerder procesgericht dan resultaatgericht: het zoeken, het ontmoeten en het kritisch bevragen staan centraal. Het programma van The Grey Space in the Middle is drieledig.
Ten eerste vormt het kernprogramma het kloppende hart. Kunstenaars uit verschillende disciplines worden uitgenodigd om zich The Grey Space gedurende werkperioden van ongeveer vier maanden toe te eigenen. In samenwerking met partners uit het bedrijfsleven en de wetenschap krijgen zij nieuwe 'gereedschappen' aangereikt. Daarnaast staat een randprogramma. Deze activiteiten zijn gericht op het geïnteresseerde publiek en hebben als doel om het werk van de genodigde kunstenaars te voorzien van context, onverwachte ontmoetingen te stimuleren en door middel van dialoog te komen tot kennisuitwisseling. The Grey Space biedt tenslotte ruimte aan een gastprogramma: evenementen en initiatieven van andere partijen die aansluiten bij het kader van The Grey Space.

website

thegreyspace.net