<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

The Hmm

€ 45.805

De Hmm positioneert zich als een kritische en inclusief platform voor internetcultuur in al haar dimensies, van virale challenges op TikTok tot de algoritmes van platforms. The Hmm wil tonen hoe dit soort systemen werken door ze op een toegankelijke manier te benaderen, zonder de complexiteit ervan te schuwen. In 2020 breidt het platform haar activiteiten uit. Aan de hand van twee programmalijnen 'The Hmm Scroll' en 'The Hmm Focus' organiseren ze verschillende activiteiten, waaronder vijf avonden in Amsterdam, vijf avonden in verschillende steden, vijf redactionele nieuwsbrieven en een pilot workshopprogramma voor (MBO) studenten. Thema's die aan de orde komen zijn onder andere, deepfakes, facial recognition, surveillance kapitalisme en TikTok. Een vraag die centraal staat is wat het betekent dat dit platform, dat overwegend door jongeren wordt gebruikt, in handen is van een Chinees bedrijf die politiek beladen content liever niet laat zien. The Hmm werkt samen met verschillende partners, waaronder Felix Meritis, Het Tropenmuseum en ROC Amsterdam. Hiernaast nodigt ze in 2020 opnieuw verschillende gastprogrammeurs uit, met wie ze de avonden samenstellen. Gedacht wordt aan Stefanie Afrifa, Zuraida Butler, Tamar Shafrir en Niels Schrader. Voor het focus programma wil ze in gesprek gaan met experts op een van de thema's, zoals Lenka Hamosova over de creatieve potentie van deepfakes.

website

thehmm.nl