<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Programma

The Hmm 2017

The Hmm

€ 16.964

In februari 2017 gaat het tweede seizoen van 'The Hmm' van start. Initiatiefnemers Evelyn Austin en Lilian Stolk beogen met het programma bij te dragen aan een beter begrip van digitale beeldcultuur. Hiervoor organiseren ze 'The Hmm', een real life Tumblr voor digitale beeldcultuur. Het programma bestaat uit zes avonden verspreid over zes plekken in Amsterdam. Voor elke editie worden tien verschillende kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers of verzamelaars uitgenodigd als spreker. In korte presentaties van 20 beelden in vijf minuten stellen de sprekers hun verhaal voor, waarna er ruimte is voor discussie en debat met het publiek. Het programma richt zich met name tot een jongere doelgroep, en biedt een springplank voor jonge makers. Zo is het de ambitie van de initiatiefnemers om de bestaande samenwerkingen met ArteZ, KABK, Rietveld Academie, Piet Zwart Instituut en WdKA verder te intensiveren.

website

thehmm.nl