<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma 2021

The Hmm 2021

The Hmm

€ 66.322

The Hmm is een inclusief platform voor internetculturen. Door middel van evenementen (fysiek en online), onderzoekdossiers, advies en educatieve programma's reflecteert de organisatie op onlinegedrag van mensen, de nieuwste internettrends, de mechanismen achter Big Tech-bedrijven en hun impact op de samenleving. The Hmm opereert tussen de voorhoede en de mainstream van internetcultuur in Nederland en confronteert internetgebruikers met de bredere context van hun scrollgedrag. Door jonge makers een podium te bieden draagt The Hmm bij aan hun professionele ontwikkeling. De missie van The Hmm is om middels haar activiteiten inzicht te geven in de systemen achter het internet. Op deze manier draagt de organisatie op een kritische en zelfbewuste manier bij aan de digitalisering van onze maatschappij. In 2021 wordt voortgebouwd op twee programmalijnen waarmee The Hmm in 2020 van start is gegaan: 'The Hmm @' en 'The Hmm ON'. 'The Hmm @' bevat vijf fysieke avonden in verschillende steden, waarin wordt gesignaleerd wat er nu speelt op het gebied van digitale cultuur. 'The Hmm ON' zijn drie fysieke avonden in Amsterdam, twee online programma's en vier online researchdossiers. In de researchdossiers gaat de organisatie dieper in op een aantal urgente thema's over de rol die het internet speelt in onze samenleving. Onderwerpen die op de agenda staan zijn het belang van alternatieve platforms, algoritmisch kolonialisme en de rol van het internet bij klimaatverandering. Daarbij richt The Hmm zich komend jaar op het uitbreiden van haar publieksbereik, via samenwerkingen en online programma's, om zo het belang van de organisatie te vergroten.


website