<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

The IV Shore

Marco Tiberio

€ 7.500

Tijdens de crisis van de jaren dertig vluchtten meer dan tienduizend Italianen naar Libië. Door de politieke omwentelingen in het land in 1957, verlieten zij de kampen aan deze zogenaamde 'vierde kust van Italië'. Ze keerden terug naar hun thuisland, armer dan ze het in de jaren dertig verlieten. Velen kwamen terecht in Ravenna. In het project 'The IV Shore' onderzoekt grafisch ontwerper Marco Tiberio het fenomeen 'vluchteling in eigen land'. Als startpunt daarvoor kiest hij de verborgen geschiedenis van Ravenna, de stad waar hij werd geboren. Het project draait om het universele thema 'thuis voelen', dat in onze tijd minder vanzelfsprekend is dan ooit. Doel van het project is ook het bespreekbaar maken van de vluchtelingenproblematiek zoals die momenteel in Nederland wordt ervaren. Marco Tiberio zal zich in zijn onderzoek richten op archiefmateriaal uit onder meer het Archivia Luce in Rome en ook samenwerken met het Refugees Studies Centre in Oxford. Hij zal gesprekken voeren met ervaringsdeskundigen en nabestaanden en eventueel fotomateriaal van hen verzamelen. De verkregen inzichten brengt Marco Tiberio samen in een graphic novel die zal lezen als een journalistiek tijdschrift. Een spannende combinatie aangezien het eerste medium wordt geassocieerd met fictie en het tweede juist met non-fictie. Het project zal vorm krijgen in samenwerking met illustrator Sandy van Helden en met non-profitorganisatie Paradox.