<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma

The Joy of Creative Coding

Stichting Creative Coding Utrecht

€ 100.000

Het jaarprogramma van Creative Coding Utrecht (CCU) voor 2022 legt de focus op ontwikkeling en maakprocessen, met als doel te onderzoeken hoe het maakproces toegankelijker gemaakt kan worden voor verschillende doelgroepen. Het programma kent drie pijlers: MAKE, EXPERIENCE en INNOVATE, waarbinnen verschillende activiteiten georganiseerd worden.