<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Startsubsidie

The Living Shelf

MLA+ B.V.

€ 7.491

'The Living Shelf' is een ontwerpend onderzoek naar schaalbare ontwerpoplossingen voor basisvoorzieningen, zoals water en sanitair, in de dichtbevolkte informele wijk Khayelitsha in Kaapstad. Het team bestaat uit MLA+ (NL), People's Environmental Planning (ZA), de Khayelitsha community (ZA), Jo Noero Architects (ZA), Hands of Honour (ZA) en de Academie van Bouwkunst Amsterdam (NL). Het doel is een huisvestingsmodel te ontwikkelen dat repliceerbaar en betaalbaar is en gebruikt kan worden op andere plaatsen in de wereld met soortgelijke problematiek. In het model ligt de focus op de empowerment van de gebruiker en het gebruik van de nu vaak onbenutte verticale ruimte. Het team wil tot methoden komen waarbij armere huishoudens hun eigen onderkomen kunnen (blijven) bouwen en behouden. In de startfase worden co-design community workshops georganiseerd met lokale stakeholders en constructiemethodes en materialen getest.

website

www.mlaplus.com