<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

The man who was never alone

Kabashitecture

€ 7.476

In 'The man who was never alone' staat de theorie rondom 'uncanny' of 'unheimlich' centraal; een filosofisch en sociologisch onderwerp omtrent de angst die besloten ligt in het bekende. Kabashitecture ziet dit als de andere kant van architectuur en wil deze theorie verder uitdiepen en verbeelden in de vorm van een graphic novel. De aanvrager stelt dat door de toenemende mate van globalisering en technologische ontwikkelingen de wereld steeds meer met elkaar verbonden is, maar mensen tegelijkertijd steeds geïsoleerder leven en zich meer dan ooit tevoren van anderen afzonderen. Gedurende zes tot acht maanden wil de aanvrager toewerken naar een eerste uitgave van ongeveer veertig pagina's. In deze uitgave wordt een fictief verhaal verbeeld en aangevuld met enkele achtergrondverhalen en theoretische teksten van externe schrijvers. Met deze eerste uitgave wil de aanvrager toetsen wat de haalbaarheid en vraag is voor een reeks en tevens aantonen dat de graphic novel een nieuw medium kan zijn om architectonische expressie te uiten en zelfs een architectonische ervaring kan oproepen. De aanvrager hoopt met deze reeks mensen te kunnen inspireren om meer interactie aan te gaan met de wereld om hen heen. Eerste teasers zullen worden uitgebracht via online platforms zoals ComiXology en Webtoon, waarbij lezers tevens een klankbordgroep vormen en feedback geven op het product.

website

kabashitecture.com