<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Onderzoek

The Me In Us – Verbindende Rituelen

Mona Lisa's

€ 27.460

In de eerder ondersteunde startfase heeft het collectief Mona Lisa's het concept van verbindende rituelen inhoudelijk uitgewerkt en onderzocht door middel van verschillende sociale experimenten. Parallel hieraan is onderzoek gedaan naar hedendaagse folklore in relatie tot internet beeldcultuur. De vervolgfase richt zich op de doorontwikkeling van twee type rituelen (initiatie en scheppend) die terugkomen in drie projectlijnen. De huidige aanvraag richt zich specifiek op het project 'Culture Wars', een initiatieritueel waarin deelnemers kennismaken met online cultuuroorlogen die invloed uitoefenen op het huidige politieke landschap. Doel van het project is om online subculturen door middel van gezamenlijke expressie en participatie te ervaren en de betekenis van hedendaagse folklore voor maatschappijkritiek zichtbaar maken. De makers binnen Mona Lisa's krijgen steun op verschillende vlakken door partners als Het Nieuwe Instituut, IFFR, theatermakers, decorontwerpers en onderzoekers.

website

www.monalisa-s.org