<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep

The Netherlands & Open Design Italia

Wanda de Wit

€ 7.850

Het voorstel van Wanda de Wit is gericht op de verkenning van de mogelijkheden van een samenwerking tussen Open Design Italia (ODI) en Nederlandse vormgevers.
ODI is een internationale designwedstrijd, tentoonstelling en beurs gericht op autonome productie en design. Deze 4e editie vond plaats in Venetië van 22 tot 24 november 2013 en maakte onderdeel uit van het 'European Culture Forum,' de Europese programmering van Venetië als kandidaat Europese Culturele Hoofdstad 2019.

In samenwerking met de Nederlandse Ambassade, onderzoekt Wanda de Wit de mogelijkheid om een langdurige samenwerking op te zetten tussen de Nederlandse en de Italiaanse creatieve industrie. Voor ODI werd een collectieve presentatie van Nederlandse ontwerpers georganiseerd. Daarnaast nam Claudy Jongstra deel aan de internationale jury van de manifestatie en sprak zij tijdens een Nederlands seminar. De deelname aan ODI is een eerste stap in deze meerjarige samenwerking, waarbij kennisuitwisseling tussen ontwerpers, producenten en 'consumenten' centraal staat.

Dit project is ondersteund naar aanleiding van de >> Open Oproep: Verkennen Kansen Internationalisering.

website

www.wandadewit.eu