<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

The Nomos of the Sea: North Sea and the Architecture of Contingent Labor

Hamed Khosravi

€ 7.500

Hamed Khosravi is geïntrigeerd door de verschillende vormen van leven op de Noordzee, schipperend tussen landsgrenzen, als unieke plek voor transitie, wonen, werken en activisme. Uiteenlopende groepen en functies hebben op deze manier gebruikgemaakt van de zee: van piraten en freelance radio-dj's tot hackers en dataopslag van Pirate Bay en Wikileaks. De toenemende hoeveelheid zelfstandigen en freelancers die moeite hebben om geschikte ruimte te vinden in Nederland, zouden een mogelijke volgende doelgroep kunnen zijn om het gebied te bezetten. Khosravi wil dit gebruik van de zee door de jaren heen in kaart brengen en mogelijkheden schetsen voor toekomstig gebruik. Met dit onderzoek als basis stelt Khosravi de inhoud samen voor een publiek evenement, waarbij de Noordzee als territorium en leefomgeving ter discussie wordt gesteld. Om het evenement op te zetten is een samenwerking opgezet met Het Nieuwe Instituut en de Royal College of Art in London. In de vervolgfase wordt een verzameling van essays opgesteld en uitgegeven via een online platform.

website

www.hamedkhosravi.com