<
toekenningen

Deelregeling Festivals

The Overkill festival

Stichting Guido

€ 16.000

The Overkill Festival is een non-stop kunstfestival van 48 uur gericht op de impact van gaming en de digitale cultuur op onze samenleving. Door games als inspiratiebron te gebruiken, belicht het festival de onderlinge verbanden tussen kunst, film, muziek en (video) games en de impact hiervan op wetenschap, onderwijs en sociaal onderzoek. Spelen is het kernelement van dit evenement. Het festival presenteert kunstinstallaties, indiegames, een filmprogramma en diverse nevenactiviteiten en een interdisciplinair symposium. In samenwerking met verschillende partners organiseert het festivals workshops, een serious game jam en een algorave. In 2018 staat het begrip (digitale) Onsterfelijkheid centraal, waarbij onze relatie tot de dood in een gedigitaliseerde wereld vergeleken wordt. De terminologie die in video games gebruikt wordt wanneer het over leven en dood gaat zijn een grote inspiratiebron om het onderzoek naar onsterfelijkheid. Een belangrijke samenwerkingspartner is PlanetArt. Het festival vindt plaats op 23, 24 en 25 november in Enschede.

website

www.theoverkill.nl