<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Startsubsidie

The Parcel Project

Daan Brinkmann

€ 4.500

Daan Brinkmann vraagt een startsubsidie aan voor 'The Parcel Project', een onderzoeksproject op het snijvlak van digitale cultuur en documentaire. Brinkmann is gefascineerd door de snelle ontwikkeling en betekenis van de mondiale logistieke sector. Het project behelst het vervaardigen van pakketten die opnames kunnen maken en data registreren tijdens hun reis over de wereld. Brinkmann heeft binnen Nederland succesvolle eerste tests uitgevoerd met een pakket dat opnames naar alle kanten begon te maken zodra het bewoog. Het beoogde eindstadium van dit project is een documentaire. In eerdere stadia van het project wil Brinkmann andere uitingsvormen gebruiken, zoals multimediale installaties en een online presentatie. Binnen dit project liggen verschillende narratieven besloten die in de startfase worden onderzocht. Enerzijds benadrukt het project de verbondenheid binnen het wereldwijde netwerk. Anderzijds laat het project de verschillen en overgangen tussen plekken zien, bijvoorbeeld tussen de nieuwe wereld van automatisering, en de oudere wereld van mensenwerk.