<
toekenningen

Regeling Architectuur → Programma

The Persistence of Questioning

Stichting Archined

€ 44.500

Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer. Critical reflections for the future, on architecture and more.

Archined stelt dat recente technologische, maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen, en de daardoor steeds complexer wordende wereld, architecten noodzaakt om hun positie te herdefiniëren. Ze wil daar een bijdrage aan leveren met het langlopende project 'The persistence of questioning: Critical reflections for the future, on architecture and more'. Juist in een tijd waarin sociale media aan macht winnen en de snelheid van de actualiteit voor een geleidelijke afstomping van het inhoudelijke debat zorgt, willen Archined en haar partners hier aandacht voor vragen. Ze willen de vakwereld verleiden uit hun bubbels te komen en zich reflectief uit te spreken over de richting die de architectuur in de nabije toekomst zou moeten opgaan. In 2021 wordt gedurende een jaar een inhoudelijk debat gefaciliteerd op de volgende vier vragen: Wat betekent het om architect te zijn? Kan je ethisch verantwoord ontwerpen? Wat is architectuur? En wat is het nut van architectuurcultuur? Hierbij maakt de aanvrager gebruik van verschillende media die elkaar aanvullen en versterken, zoals Nederlands- en Engelstalige essays, een beeldessay, podcasts en fysieke bijeenkomsten. Ze werkt daarbij samen met partijen als CAST, CIVA, Academie van Bouwkunst Amsterdam en Designplatform Rotterdam. Het project is journalistiek van aard en heeft tot doel zoveel mogelijk vakgenoten aan te spreken: van studenten tot gelouterde ontwerpers, van junior ontwerpers tot academici.

website

www.archined.nl