<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Startsubsidie

The poetry of Clothing

Maryam Kordbacheh

€ 7.500

"The Poetry of Clothing" is een materiaal- en vormonderzoek van ontwerper Maryam Kordbacheh, vanuit een conceptuele en filosofische kijk op het ontwerpproces. In haar werk bestudeert Kordbacheh de fundamentele aspecten van design door kledingstukken die hun materiële betekenis te boven gaan te onderzoeken. Korbacheh legt in deze startfase verbindingen met verschillende Japanse partners, waaronder musea, galeries, kunstplatforms, traditionele textielmakers, ambachtslieden en fotografen. Ze verkent duurzame inhoudelijke samenwerkingen en financieel draagvlak voor het vervolg. In een volgende fase beoogt Kordbacheh de resultaten van het materiaal- en vormstudies te presenteren in de vorm van een experimentele kunstinstallatie. De uitkomsten worden uiteindelijk tentoongesteld in Japan en Nederland. Het onderzoek vindt plaats van augustus 2019 tot en met januari 2020.

website

www.maryamkordbacheh.com