<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

The Power of the Regulations

Katarina Labathova

€ 7.490

In het project The Power of the Regulations verricht Katarina Labathova een internationaal vergelijkend onderzoek naar regels en voorschriften in de woningbouw en hoe die de kwaliteit van de woningplattegrond en het gebouwontwerp beïnvloeden. Momenteel hebben veel grote Europese steden met een structureel woningtekort te kampen, waardoor de betaalbaarheid van woonruimte steeds verder onder druk komt te staan. Veel nieuwe woningbouwprojecten worden daarom ontworpen aan de hand van de minimaal toegestane (gereguleerde) afmetingen per bouwkundig element en die zijn van grote invloed op het bepalen van de uiteindelijke indeling van het appartement / het woonblok. Doel van dit project is informatie over de regelgeving, die binnen Europa van land tot land kan verschillen, op toegankelijke wijze te presenteren en aan de hand van daaruit voortkomende projecten de kracht van regelgeving als ontwerpinstrument te tonen.

website

hoflab.eu