<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

The radical new digital landscape of the WANA

(A)WAKE

€ 7.448

(A)WAKE dient een aanvraag in voor het project “The radical new digital landscape of the WANA”. Binnen het project wordt de vraag gesteld wat 'nieuw radicaal geluid' betekent binnen de turbulentie van de WANA-regio en op welke manier een nieuwe generatie digitale makers hierop reflecteert. Hoe kunnen we bijdragen aan een gelijkwaardigere samenwerking met het WANA? Het team gaat aan de slag door middel van interviews, groepsgesprekken, best practices en uitwisseling, om inzicht te krijgen in enerzijds de ondergrondse netwerken binnen het digitale web die de radicale nieuwe geluiden vertegenwoordigen en anderzijds te onderzoeken welke digitale tools bijdragen in de ambitie om een betere uitwisseling tussen het (Midden-)Oosten en het (Europese) Westen. Met behulp van de startsubsidie wil de aanvrager een vooronderzoek organiseren ter voorbereiding op een vervolgeditie van het festival New Radicalism in juni 2022. Hiermee wordt een solide framework gebouwd om het festival een vervolg te geven.

website

a-wake.world