<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

the right to create

Newest Art

€ 7.500

Newest Art wil onderzoeken hoe designers en creatieven kunnen worden uitgedaagd om mee te werken aan een inclusieve ontwerppraktijk, waarin op gelijkwaardige basis wordt samengewerkt met gemarginaliseerde creatieven (mensen met een vluchtelingen- en migratieachtergrond). Newest Art - the right to create - is een initiatief van kunstenaar Annette Kouwenhoven, werkzaam met nieuwkomers, statushouders en ongedocumenteerden; businessdeveloper Mona Dolati, activiste voor rechten van onderdrukte vrouwen (en mannen) in Iran; designer en filmmaker Julie Nakzi, oorspronkelijk uit Syrië; Lisa Elsenburg, begeleidt de makerspraktijk van vluchtelingen; storyteller en ervaringsdeskundige Izzy Bangura; podcast maker en strategisch denker Mohammed Bah.

website

newestart.org