<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep fase 2

The Samarsky Yard

Schiemann Weyers architects

€ 64.890

In de postsocialistische stad Samara wordt het historisch centrum afgebroken. Dit centrum bestaande uit historisch erfgoed, de 'Wooden City' met daarbinnen de Samarsky courtyard, is waardevol voor de identiteit van de stad. Slechts een kleine, selecte groep burgers is actief tegen de vernietiging van de historische gebouwen en waarden. In dit project onderzoekt het team hoe zij de kloof tussen de actiegroepen, burgers, ontwikkelaars en autoriteiten kunnen overbruggen. Het Nederlandse team bestaat uit Schiemann Weyers Architects, Irma Gross, Arjan Hebly en Helmut Thole. De Russische professionals zijn Tatiana Gudz, Alexandr Gnilomedov, Vitaly Stadnikov en onderzoekers Sergei Malakhov en Evgenia Repina van Samara State Universiteit.

In de vervolgfase, doet het team verdiepend onderzoek en ontwikkelt samen met grafisch ontwerper Joost Grootens een digitale atlas. In deze atlas wordt alle verzamelde informatie op een neutrale en toegankelijke manier gepresenteerd aan de diverse stakeholders. De atlas zal bestaan uit kaarten, diagrammen, tekeningen en foto's, aangevuld met teksten. Daarnaast organiseert het team stakeholder meetings om het verzamelde materiaal te bespreken en tot slot, een discussieforum om een nieuwe gedeelde visie voor het gebied te ontwikkelen. Het resultaat is een collectief huisvestingsmodel gericht op duurzaamheid, burgerparticipatie en diversiteit in de bebouwing.

Meer informatie over fase 3

Meer informatie over fase 1

website

www.schiemannweyers.eu