<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep 2 fase 2

The Sea of Orange

Maatschap Observatorium, Street Art Research Instituut

€ 50.000

Maatschap Observatorium (NL) en Street Art Research Instituut (RU) onderzoeken hoe zij samen met de lokale gemeenschap de wateroever in de stad Lomonosov kunnen transformeren in een aantrekkelijke, inclusieve en duurzame publieke ruimte. De kust van Lomonosov, een stad nabij St. Petersburg, is een verlaten gebied waar het gevoel van eigenaarschap ontbreekt. Wel is er een sterk betrokken lokale gemeenschap die hierin verandering wil brengen. In het onderzoek staat de methodiek van placemaking en storytelling centraal. Door het tonen van andere percepties op het gebied en het stimuleren van verbeelding laat het team zien op welke manier de wateroever kan worden vormgegeven.

In de startfase deed het team vooronderzoek naar de locatie. In de vervolgfase verzamelt het team de herinneringen en toekomstdromen van bewoners voor dit gebied middels diverse workshops en een wandelsymposium. De resultaten worden vertaald naar een website met korte verhalen en illustraties. Van één van de verhalen maakt het team een ontwerp voor een locatie specifiek bouwwerk dat twee jaar zal dienen als de basis voor een publiek activiteitenprogramma. Binnen dit programma legt het team een link tussen de kustoever en het nabije cultureel erfgoed in de stad (het Menchikov paleis en park), de stedelijke ecologie en klimaatadaptatie. Het team beoogt meer culturele projecten in het gebied aan te trekken, zodat uiteindelijk een tidal park ontstaat. Om de resultaten te delen, organiseert het team een event in Lomonosov en in Rotterdam, in het kader van het Rotterdam – St. Petersburg zustersteden programma. Andere belangrijke lokale partners zijn het Oranienbaum Maritime Festival Lomonosov en de Higher School of Economy, St. Petersburg. Het project is onderdeel van een breder programma gericht op de wateroever van Street Art Research Instituut in samenwerking met het Deens Cultureel Instituut.

Meer informatie over fase 1

website

www.observatorium.org