<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

The Smart Kitchen

WORM

€ 7.500

The Smart Kitchen biedt verschillende makers de kans om door middel van experimenten en proefopstellingen nieuwe 'smart' uitvindingen te ontwikkelen. WORM werkt hiervoor samen met onder andere Mediamatic, Research Center Creating 010 en Noodlebar. De intentie is om een alternatieve visie op de toekomst te creëren, waarbij programmering een centrale plaats krijgt bij het koken. In deze eerste fase richt WORM zich voornamelijk op vooronderzoek en het ontwikkelen van werkmethodes. Er wordt een prototype modulair systeem van aaneengesloten hardware modules ontworpen die als 'backend' dient voor vele mogelijke applicaties in de tweede fase van het project. Tot de beoogde makers behoren Quinten Swagerman, Gijs Gieskes, Dennis de Bel en Rosa Menkman.