<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

The Sweat(er)shop: Sweating to make Place through Wool

Hathaway Designs

€ 7.499

Social designer Cynthia Hathaway richt zich op de dringende behoefte om ontmoetingsplekken te creëren voor publieke betrokkenheid, vooral omdat volgens haar de openbare ruimte steeds meer geprivatiseerd en gereguleerd wordt. Hathaway ontwikkelt interventies in verschillende dagelijkse leefruimtes van en voor de 'commons', waar verschillende mensen elkaar kunnen ontmoeten en een gelijkwaardige stem krijgen bij het maken van hun gemeenschappen. Haar meest recente project the 'Sweat(er)shop' betreft een collectieve, openbare ruimte waarin het materiaal wol een centrale rol speelt. Hier wordt bijvoorbeeld wol handmatig gevilt. Hathaway stelt dat wol een materiaal is dat mensen, natuurlijke landschappen en dieren verbindt tot zinvolle en duurzame relaties. Volgens haar is echter het systeem rondom wol op dit moment verstoord. Om wol te promoten als een manier om beschadigde systemen te repareren, wil Hathaway een alliantie opzetten: een 'Sweat(er)shop Wool Alliance for Social Agency'. Dit is een netwerk gebaseerd op feedback van o.a. wol-kenners, herders, kunstenaars, organisaties en iedereen die het uitgangspunt deelt dat wol een krachtig hulpmiddel kan zijn om duurzame (culturele en fysieke) verbindingen te creëren. Dit gaat ze onderzoeken met bezoeken, discussies en interviews.

website

www.hathawaydesigns.org