<
toekenningen

Regeling Internationalisering → Open oproep fase 3

The Tea of Social Ecology

Bureau LADA, CILAS, Beit Yakan

€ 20.000

The Tea of Social Ecology is een follow up van het project Labbanah Gardens in de historische wijk El Labbanah in Islamitisch Caïro. Het project richtte zich op vier ruimtelijke interventies, gekoppeld aan cultureel programma over sociale ecologie, energieproductie en levend erfgoed. Het project vindt plaats in een binnentuin in Beit Yakan.

In deze follow-up fase bundelt en visualiseert het team alle observaties gedurende het project, de spanningen rondom vast- en erfgoed en de druk op de openbare ruimte in een online publicatie. Deze bestaat uit (straat)fotografie, mapping van routes en alledaagse objecten en gebruiken, waardoor een gids ontstaat met een narratief van de wijk onder de titel 'accidental Living heritage Guide'. De digitale publicatie bevat tevens reflectieve essays over dekolonisatie van erfgoed en over levend erfgoed. Van de publicatie worden 40 exemplaren in hard copy gedrukt. Daarnaast worden 2 publieke evenementen georganiseerd: _ CILAS's tea seminar en the Tree Storytelling Event. Waarbij met grassroot organisaties gesproken wordt over verschillende methoden van omgang met levend erfgoed, specifiek over Fatimid, unesco's meest dichtbevolkte erfgoedlocatie.

Meer informatie fase 2

Meer informatie fase 1

website

ladahrsak.com