<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

The Urbanisation of the Sea

Stichting nai010 uitgevers

€ 10.640

Tot voor kort werd de zee niet gezien als stedelijk gebied, hoewel het sterk verstedelijkt is door uitgebreide systemen van territoriale controle, transport en energieproductie, zo stelt de aanvrager. Met de publicatie 'The Urbanisation of the Sea- synergies, ecologies and strategies' wordt daarom via stedenbouwkundig perspectief gekeken naar opgaven die zich in de ruimte van de zee voordoen. In tegenstelling tot de doorgaans technocratische aanpak wordt ontwerp in stelling gebracht als initiator om een dialoog te stimuleren tussen de academische wereld en veel aanverwante disciplines die met het onderwerp werken. Ontwerpvoorstellen worden gebruikt om de ruimtelijkheid van de zee te tonen en de centrale rol van Nederland aan te geven binnen dit onderwerp. Het project omvat de planning, uitvoering, lancering en promotie van het boek, gevolgd door een internationaal lezingenprogramma in 2020. Dit boek is een samenwerking tussen nai010, architect en onderzoeker Nancy Couling en professor Carola Hein (beiden TU Delft). Bijdragende auteurs zijn o.a. kunstenaarscollectief Satellietgroep, het Ministerie van EZK en verschillende internationale academische instellingen (TU Delft, MIT, ETH Zürich, University College London en Bergen School of Architecture).