<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

The World With A Thousand Eyes

Massiral

€ 5.500

'The World With A Thousand Eyes' is een onderzoek naar hoe visuele en auditieve stimuli mogelijk kunnen helpen bij de productie van neurotransmitters om angstniveaus te verminderen. Hiermee is het de bedoeling om het gesprek aan te jagen over hoe psychologische gezondheid onze emotionele perceptie van ruimte (ver)vormt en waarom de rol van geluid en beeld niet beter wordt onderzocht in plaats van het massaal inzetten van medicatie. Het project zal resulteren in een zintuiglijke multimedia-installatie waarin de bezoeker geluids- en beeldprikkelexperimenten ervaart en parameters als frequentie, schaal, beweging en snelheid volgens zijn eigen persoonlijke voorkeuren kan aanpassen. Er zal ook een begeleidende voice-over zijn die instructies geeft voor een juiste interactie met de ruimte en het eigen lichaam van het individu. Neurowetenschapper Julie Schoorl adviseert de aanvrager tijdens de ontwikkeling.