<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Publicatie

Theory of Type Design

nai010 uitgevers

€ 15.398

Ontwerper Gerard Unger beoogt met 'Theory of Type Design' een complete en toegankelijk geschreven theorie van de typografie te schrijven. Een actuele allesomvattende theoretische grondslag voor het typografisch vakgebied bestaat nog niet en daarmee voorziet de publicatie in een leemte, aldus 010nai uitgevers. In de publicatie bundelt Unger de inzichten en kennis die hij in 50 jaar heeft opgedaan gedurende zijn professionele carrière als typograaf, docent en auteur. 'Theory of Type Design' wordt een internationaal georiënteerd handboek dat bestaat uit 24 beknopte hoofdstukken die elk een ander facet van de typografie onderzoekt en toelicht. Voorbeelden van die facetten zijn de geschiedenis van de typografie (van het Egyptisch spijkerschrift tot aan hedendaagse digitale ontwikkelingen) en verschillende kenmerken als ritme en ruimte, patronen en structuren. Ook aspecten als de werking van het oog en de hersenen die de verschillende lettervormen moeten verwerken om tekst te kunnen begrijpen komen aan bod. 010nai uitgevers benadrukt dat de inhoud van het boek niet moet worden beschouwd als dé sluitende theorie over typografie, maar vooral bedoeld is om het debat over het vakgebied en de theorievorming daarover op gang te brengen. De publicatie wordt geïllustreerd met ruim 250 afbeeldingen en voorzien van een uitgebreide woordenlijst waarin de gebruikte terminologie beknopt wordt uitgelegd. Grafisch ontwerper Hansje van Halem verzorgt de vormgeving van het boek.

website

www.nai010.com