<
toekenningen

Deelregeling Talentontwikkeling → Talentontwikkeling

Thor ter Kulve

Thorwald ter Kulve

€ 24.000

Thorwald ter Kulve ronde in 2015 de Master Design Products af aan de Royal College of Art. Daarvoor volgde hij een bacheloropleiding aan Artez, eveneens gericht op product design. Ter Kulve heeft als ontwerper inmiddels een praktijk opgebouwd in Londen. In zijn ontwikkelplan beschrijft hij de wens om met zijn ontwerpen een breder, geëngageerd publiek te bereiken. Ter Kulve kijkt daarbij kritisch naar het gebruik en invulling van de openbare ruimte in stedelijke omgevingen. Daarbij zoekt hij in het ontwikkelplan ruimte voor artistieke ontwikkeling en intellectueel verdieping van zijn praktijk om zodoende tot een meer gebalanceerd portfolio te komen. De aanvrager wil het ontwikkeltraject benutten voor het uitvoeren van een aantal publieke interventies. Als voorbeeld noemt hij de ontwikkeling van 'The Augmented Refraction Device' (ARD); een machine die de energie van de zon oogst en een plas regenwater in een regenboog veranderd. Hij stelt zich daarbij de vraag: 'Kan ik een object ontwerpen waarmee ik mensen met verschillende culturele achtergronden en opvattingen kan verbinden?'