<
toekenningen

THUIS IN DE WIJK

Remake, buro voor architectuur

Voor Remake moet tijdelijke huisvesting met zorg (Het gasthuis) onderdeel zijn van een groter aanbod van wonen en zorg dat aansluit bij het (zorg)netwerk van patiënten in de wijk. Zo kunnen mensen in hun eigen omgeving worden opgevangen. Remake constateert dat de vraag naar woonzorgarrangementen in de nabije toekomst door de vergrijzing alleen maar zal toenemen. Bestaande wijken en woningen moeten daarom 'zorgproof' worden. Door de bezuinigingen in de zorg valt er echter een gat. Hoogopgeleide ouderen ondernemen zelf actie om dit gat te vullen, bijvoorbeeld door het oprichten van eigen zorgcorporatie, zogenaamde stadsdorpen. Alleen al in Amsterdam zijn daar 21 van actief. In de krachtwijken gebeurt dit niet. Remake stelt voor om samen met stakeholders op woon- en zorggebied te onderzoeken hoe men in deze wijken nieuwe woonzorgarrangementen kan aanbieden. Zij kiest in eerste instantie voor een tweedelige strategie. Door online en offline middelen in te zetten bereikt Remake een grote groep mensen. De woonadvieswinkel ( offline) brengt in een wijkwinkelcentrum expertise op het gebied van zorg, cultuur, mantelzorg en wonen samen. Daar kunnen bewoners in een keer alles regelen wat zij nodig hebben bij een (tijdeijke) zorgvraag. Online creëert Remake een community waarop het aanbod van wonen en zorg te regelen is. Daarnaast biedt het de mogelijkheid onderling contact te leggen. Het project richt zich op de wijken Kanaleneiland en Zuilen in Utrecht. Bij het project zijn een woningcorporatie, zorgleveranciers, ouderenorganisaties en de gemeente betrokken. In het onderzoek brengt men de wijken in kaart en bevraagt men de bewoners. Daarnaast doet het team, deels met bewoners, ontwerpend onderzoek naar mogelijk transformatieopgaven. Vervolgens onderzoekt men mogelijke samenwerkingsconstructies en kijkt men naar financieringsmodellen.