<
toekenningen

Regeling Festivals → Festival

TIAFF - Tilburg Architectuur Film Festival 2020

TIAFF

€ 7.500

Het Tilburg Architectuur Film Festival (TIAFF) laat de wereld van architectuur, stedenbouw en (ruimtelijk) ontwerp zien, en nodigt haar bezoekers uit hierop te reflecteren en in gesprek te gaan. Met het medium film wil het festival de invloed van de aard en vorm van architectuur, stedenbouw en gebouwde omgeving op het menselijk welzijn tonen, invoelbaar maken en bevragen. Het thema van de editie in 2020 is 'Models and Ruins', waarmee TIAFF de relevantie van en wisselwerking tussen modellen en ruïnes in de architectuur en stedenbouw onderzoekt. Het thema wordt uitgewerkt in drie inhoudelijke lijnen die de archetypische stappen in de cyclus van een bouwwerk weerspiegelen: de gedachte, het object en de ruïne. Naast het filmprogramma met fictie en non-fictie films biedt het festival een verdiepend randprogramma met partners als CAST, De Kennismakerij/LocHal en Fontys AAS. De vierde editie van het TIAFF vindt plaats op 17 en 18 april 2020 in filmtheater Cinecitta. In september vindt een TIAFF Light plaats waarin één film en spreker centraal staan.

website

www.tiaff.nl