<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Tijdelijk (buiten)gebruik

Studio Spangen

€ 7.500

Studio Spangen wil in 'Tijdelijk (buiten)gebruik' de betekenis en toegankelijkheid van de openbare ruimte onderzoeken. Door de wereldwijde beperkingen als gevolg van de COVID-pandemie is volgens de aanvrager de noodzaak van een nieuw perspectief op onze directie leefomgeving noodzakelijk. Hij betoogt dat tijdelijke, informele toe-eigening een onmisbaar onderdeel is van een inclusief publiek domein. Hiervoor richt de aanvrager zijn blik op Hong Kong, volgens hem één van de meest intensief gebruikte stedelijke omgevingen in de wereld. Door situatie in Hong Kong in kaart te brengen, wil de aanvrager de traditionele benadering van de openbare ruimte in Nederland, waarin in zijn ogen beheersbaarheid te zeer voorop staat, openbreken. Ook wil hij onderzoeken hoe pop-up initiatieven en klein particulier opdrachtgeverschap, zoals het gemeenschappelijk beheer van openbaar groen, kunnen worden verankerd in ons denken. In het plan wil Studio Spangen via workshops en redactionele overleggen met lokale en Nederlandse experts een onderzoeksvoorstel uitwerken. De startfase moet leiden tot een onderzoeks- en publicatieplan voor een beschouwende en geïllustreerde catalogus. De aanvrager zal foto's en analysetekeningen van specifieke situaties voorzien van beschrijvende essays van gastauteurs en opgetekende gesprekken met experts, om zodoende de specifieke historische, culturele, politieke en economische achtergronden te duiden.

website

spangen.studio